Love what you do, do what you love
趣味を極めたら人生楽しそうじゃん